Uw eerste pagina was: ​Visie en missie
Deze tekst heeft betrekking op: Telesuper algemeen

​Visie en missie

Visie
Telesuper stelt zich ten doel de klant op een transparante, duurzame en betrokken wijze te ontzorgen, zodat de klant haar tijd kan besteden aan kernactiviteiten. Telesuper wil dit doen met een team medewerkers dat de ruimte krijgt zich te ontwikkelen en gestimuleerd wordt alles uit zichzelf te halen.

Missie
Telesuper levert aan kinderdagverblijven, kleinschalige zorg en catering. wij leveren een supermarktassortiment, aangevuld met het door de klant gewenste groothandelsassortiment op de met de klant afgesproken tijd, Ondersteund met 
verschillende ICT oplossingen, advies en support.
 

Wij houden u op de hoogte!