​Jongeren met een beperking worden begeleid in hun ontwikkeling bij Telesuper

Door Project Boris ​kunnen jongeren met een beperking werken bij Telesuper, in beeld Telesuper vindt het belangrijk dat jongeren die moeilijk aan een baan komen, kunnen werken en zichzelf kunnen ontwikkelen. Om dit te kunnen realiseren, werken wij samen met Project Boris. Project Boris is gericht op arbeidsbemiddeling van jongeren die beperkt zijn in hun ontwikkeling, op welke manier dan ook. Als erkend leerbedrijf bieden wij leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs een plek waar zij zich op hun gemak voelen en in een prettige omgeving kunnen werken en leren. Dit zien wij als een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt en hun toekomst. Lees meer op www.borisbaan.nl.

Wij houden u op de hoogte!