Deze tekst heeft betrekking op: Telesuper algemeen

Questionmark geeft milieuscores aan producten

Milieuscores op producten door Questionmark, in beeld Questionmark onderzoekt de levenscycli van de onderzochte producten op vier impact categorieën: klimaatverandering, landgebruik, watergebruik en toxiciteit. De milieubelasting wordt bepaald door grondig te kijken naar de belangrijkste stappen in de levenscyclus van een product. Dit betekent dat zowel de productie van de grondstoffen, de teelt, transport, gebruik en de afvalfase in beschouwing worden genomen. Uit al deze factoren kan dan een milieuscore gegeven worden aan een product. 

Wij houden u op de hoogte!