Deze tekst heeft betrekking op: Telesuper algemeen
Door te kijken naar verschillende factoren die betrekking hebben op het milieu kan Questionmark een product hier tegen aan houden en een bijbehorende score geven.
Questionmark geeft milieuscores aan producten
Milieuscores op producten door Questionmark, in beeld
Questionmark onderzoekt de levenscycli van de onderzochte producten op vier impact categorieën: klimaatverandering, landgebruik, watergebruik en toxiciteit. De milieubelasting wordt bepaald door grondig te kijken naar de belangrijkste stappen in de levenscyclus van een product. Dit betekent dat zowel de productie van de grondstoffen, de teelt, transport, gebruik en de afvalfase in beschouwing worden genomen. Uit al deze factoren kan dan een milieuscore gegeven worden aan een product. 

De online supermarkt voor

Afbeelding over Kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen

Wat wij bieden? Boodschappen op maat. Een gemakkelijke budgettool en handige receptenmodule. En we leveren tot in de koelkast. Wat kunnen wij voor jouw woongroep(en) betekenen?

Afbeelding over Kinderopvang

Kinderopvang

Jij zorgt voor de kinderen, wij voor de boodschappen. Betaalbaar, een assortiment op maat, duidelijke productinformatie en geleverd wanneer je wilt. Daar staan wij voor!

Afbeelding over Bedrijfskantines

Bedrijfskantines

Een bedrijfskantine bevordert niet alleen de gezondheid van medewerkers, maar ook een goede werksfeer. En werk je met ons samen, dan kun je rekenen op flexibiliteit en dagelijks verse boodschappen.