Deze tekst heeft betrekking op: Kleinschalig wonen

Wat is kleinschalig wonen in de zorg?

Wat is kleinschalig wonen in de zorg, in beeld Sinds enkele jaren vervangt het kleinschalig (thuis) wonen de gezamenlijke woonvoorziening zoals die bestond in de vorm van het bejaardentehuis, verpleeghuis of verzorgingstehuis. Mensen worden geacht zo lang mogelijk thuis voor zichzelf te zorgen.

Daarnaast is er natuurlijk een divers aantal groepen voor wie dat niet mogelijk was en is, omdat zij extra zorg nodig hebben en zelf niet in staat zijn hier in te voorzien. Zoals ouderen die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen, vanwege ouderdom of een andere oorzaak. Zij kunnen dan in een kleinschalige woonvoorziening met andere ouderen wonen, waarbij de zorg intensief is, maar zij alsnog zoveel mogelijk normaal leven. 

Wij houden u op de hoogte!