Jongeren met een beperking kunnen terecht als werknemer bij Telesuper

Jongeren met een beperking kunnen werken bij Telesuper, in beeld Het personeelsbeleid van Telesuper is erop gericht om ook jongeren met een beperking volwaardig deel te laten uitmaken van de Telesuper-werkgemeenschap. Wij werken onder andere mee aan Project Boris en geven ook jongeren met een Wajong-indicatie een kans op een baan, om zichzelf zo te ontplooien en ontwikkelen. Telesuper heeft speciaal voor deze groep medewerkers een aantal interne jobcoaches in dienst. Op deze manier hopen wij uit iedereen zijn potentieel te kunnen halen.

Wij houden u op de hoogte!