Voor consumenten wordt transparante informatie over dierenwelzijn belangrijker in de aanschaf van voedsel. Daarom is het prettig als dit helder en makkelijk te begrijpen wordt gecommuniceerd op een product. Questionmark doet precies dit.
Informatie over producten is completer met score over Dierenwelzijn van Questionmark
Dierenwelzijn middels score op productinformatie, in beeld
De score op het gebied van dierenwelzijn wordt door Questionmark gegenereerd door te kijken naar het dierhouderijsysteem waar een specifiek product van afkomstig is. Dat geeft aan onder welke omstandigheden dieren worden gehouden. Een voorbeeld hier van is ‘scharrel’ of ‘biologisch’. Ook een aanduiding als het “Beter Leven Kenmerk” geldt als dierhouderijsysteem, omdat het “Beter Leven Kenmerk” duidelijke eisen stelt aan de manier waarop dieren worden gehouden. Questionmark bekijkt de gehele keten van dierenwelzijn: gezondheid (zowel fysiek als mentaal), welzijn ouderdieren, huisvesting, spenen/opfok, lichamelijke ingrepen, transport en dodingsmethoden. Op deze manier kan er een objectieve score worden gegenereerd over het dierenwelzijn van een product dat in de supermarkt komt te liggen. 

De online supermarkt voor

Afbeelding over Kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen

Wat wij bieden? Boodschappen op maat. Een gemakkelijke budgettool en handige receptenmodule. En we leveren tot in de koelkast. Wat kunnen wij voor jouw woongroep(en) betekenen?

Afbeelding over Kinderopvang

Kinderopvang

Jij zorgt voor de kinderen, wij voor de boodschappen. Betaalbaar, een assortiment op maat, duidelijke productinformatie en geleverd wanneer je wilt. Daar staan wij voor!

Afbeelding over Bedrijfskantines

Bedrijfskantines

Een bedrijfskantine bevordert niet alleen de gezondheid van medewerkers, maar ook een goede werksfeer. En werk je met ons samen, dan kun je rekenen op flexibiliteit en dagelijks verse boodschappen.