Informatie over producten is completer met score over Dierenwelzijn van Questionmark

Dierenwelzijn middels score op productinformatie, in beeld De score op het gebied van dierenwelzijn wordt door Questionmark gegenereerd door te kijken naar het dierhouderijsysteem waar een specifiek product van afkomstig is. Dat geeft aan onder welke omstandigheden dieren worden gehouden. Een voorbeeld hier van is ‘scharrel’ of ‘biologisch’. Ook een aanduiding als het “Beter Leven Kenmerk” geldt als dierhouderijsysteem, omdat het “Beter Leven Kenmerk” duidelijke eisen stelt aan de manier waarop dieren worden gehouden. Questionmark bekijkt de gehele keten van dierenwelzijn: gezondheid (zowel fysiek als mentaal), welzijn ouderdieren, huisvesting, spenen/opfok, lichamelijke ingrepen, transport en dodingsmethoden. Op deze manier kan er een objectieve score worden gegenereerd over het dierenwelzijn van een product dat in de supermarkt komt te liggen. 

Wij houden u op de hoogte!