Oog voor duurzaamheid

Telesuper vindt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen heel belangrijk. Als online supermarkt, onderdeel van Coop supermarkten, hebben we oog voor maatschappelijke waarden. Samen met onze klanten, werknemers, leveranciers en maatschappelijke organisaties maken we ’t verschil voor een duurzamere maatschappij en leefomgeving. Daarbij zijn onze vier pijlers:

  • Het bevorderen van een gezonde levensstijl
  • Duurzaam inkopen
  • Verlagen van de milieu-impact
  • Goed werkgeverschap  

Ons duurzaamheidsbeleid is continu in beweging. De ontwikkelingen binnen de sector en samenleving, de veranderende wetgeving en de uitkomsten van onze constante dialoog met diverse belanghebbenden zijn van hierop van invloed.

Bewust kiezen

Het assortiment van Telesuper bevat steeds meer gezonde en duurzame producten. Klanten kunnen bij ons steeds vaker kiezen voor producten die met aandacht voor mens, milieu en dierenwelzijn zijn gemaakt.

Diervriendelijkheid belangrijk

Wij realiseren ons dat we als online supermarkt een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het dierenwelzijn, een onderwerp dat wij heel belangrijk vinden. Wij bieden dan ook steeds diervriendelijker producten aan.

Beter Leven

De Beter Leven-sterren van de Dierenbescherming geven aan in welke mate er rekening is gehouden met de dieren waarvan ons vlees is gemaakt. Van ons varkensvlees en onze scharrelkip heeft een steeds groter deel één of meerdere sterren. Ook van onze authentieke vleeswaren heeft een groot deel minimaal één Beter Leven-ster van de Dierenbescherming.

Hebben de artikelen geen keurmerk? Dan is er altijd de keuze voor een duurzaam alternatief.

Pluimgarantie

Kip met pluimgarantie is een betaalbaar alternatief voor Beter Leven-kip. Deze kip is afkomstig van een langzamer groeiend ras en groeit op eigen kracht. Hiermee verduurzamen wij ons basisassortiment kip. Daarnaast krijgen de leefomstandigheden en het dierenwelzijn van deze kip meer aandacht en is er volledige controle en traceerbaarheid.

MSC en ASC certificering

In de visserij is sprake van overbevissing, vernietigende vangsttechnieken en milieuonvriendelijke kweekmethoden. Dat wil Telesuper tegengaan. Daarom is een groot gedeelte van het verse en vriesversassortiment vis MSC- (Marine Stewardship Council) of ASC-gecertificeerd (Aquaculture Stewardship Council).

Eieren

Onze vrije uitloopeieren en biologische eieren hebben de ‘Blije kip-garantie’. De kippen die deze eieren leggen leven in natuurlijke omstandigheden, met onder andere natuurlijke voeding en vrije uitloop.

Biologische producten

Telesuper verkoopt producten van Bio+, het biologische merk waar Coop medelicentiehouder van is. Binnen diverse productgroepen bieden we producten van dit merk aan. De producten zijn geproduceerd en verkregen met respect voor mens, dier en onze leefomgeving.

Fairtrade- en UTZ-gecertificeerde producten

Telesuper biedt een breed assortiment Fairtrade en UTZ-gecertificeerde producten. Onder andere ons Markant thee-assortiment is Fairtrade-gecertificeerd. Ons Markant koffie-, hagelslag- en vlokkenassortiment heeft een UTZ-certificering, waarmee we bijdragen aan een betere levensstandaard voor cacaoboeren en hun families.

Weidemelk

Wij vinden het belangrijk dat koeien de ruimte hebben en buiten kunnen lopen. Bij ons vind je daarom weidemelk: verse zuivel van Nederlandse koeien.

Het weidemelkzegel garandeert dat de zuivel afkomstig is van Nederlandse koeien die van voor- tot najaar tenminste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen.

Wij gaan voor een beter milieu

Telesuper draagt bij aan een beter milieu. We spannen ons in de gehele keten in voor een kleinere ecologische voetafdruk. Van logistiek, energiegebruik en voedselverspilling.

Terugdringen energieverbruik

In ons distributiecentrum hebben we diverse energiebesparende maatregelen genomen. Zo gebruiken wij stroom van zonnepanelen, hebben we energiezuinige koelcellen en een energiezuinig verlichtingsplan, inclusief led en bewegingsmelders.

Slim logistiek proces

Op logistiek gebied bekijken we continu of we niet nog efficiënter, zuiniger of slimmer kunnen werken. Zo investeerden we in een duurzamer wagenpark met Euro 6-motoren, verbeterden we de beladingsgraad van onze bussen en richtten we onze transportschema’s steeds efficiënter in door gebruik te maken van een planningstool.

Duurzame verpakkingen

Coop, de moeder van Telesuper, investeert continu in duurzamere verpakkingen. Onze groentetasjes zijn gemaakt van suikerriet en ook steeds meer verpakkingen van ons vlees zijn duurzaam.

Voedselverspilling

Telesuper wil voedselverspilling tegengaan. We reduceren onze afvalstromen door gebruik te maken van slimmere systemen, aanpassingen in assortimenten en het opleiden van personeel. Derving van producten proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.

Buitengewoon Almere

Producten die niet meer voor de verkoop geschikt zijn vanwege onze t.h.t.-garantie gaan naar ‘Buitengewoon Almere‘, die deze beschikbaar stelt aan minimumhuishoudens in Almere.

Daarnaast helpen wij onze klanten ook met het tegengaan van voedselverspilling door producten per stuk te verkopen en niet per doos, zodat onze klanten alleen bestellen en ontvangen wat ze nodig hebben.

Aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid

Telesuper is een maatschappelijk betrokken organisatie. Wij hebben aandacht voor maatschappelijke thema’s, zoals mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, de gezondheid rondom het coronavirus en de gezondheid in zijn algemeenheid.

Gezondheid

Gezondheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Daarom zorgen wij ervoor dat ons assortiment gevuld is met een rijke keuze aan gezonde producten. Een mooi voorbeeld zijn de verse maaltijden die bestemd zijn voor kinderopvang en de zorg.

Gezondheidsmeter

gezondheidsscore-webshop-telesuper-schrijf-van-vijf-questionmark

In de webshop helpen wij met het maken van een gezonde keuze door middel van onze gezondheidsscore. Deze geeft op basis van de schijf van vijf aan of een product gezond is of minder gezond. Wij werken hiervoor samen met The Questionmark, een onafhankelijke stichting met een ideële missie en visie. The Questionmark wil dat mensen gezond leven, op een gezonde planeet, met respect voor mens en dier.

Corona

Wij zien toe op een gezonde werkomgeving voor onze medewerkers. De maatregelen die nodig zijn om besmetting met het coronavirus te voorkomen, hebben wij doorgevoerd in ons distributiecentrum. Dit gaat van desinfectie, anderhalve meter-maatregelen tot een temperatuurscanner wanneer medewerkers arriveren op het werk. De bezorgers nemen de maatregelen uiteraard ook in acht, zodat een veilige aflevering plaatsvindt.

De kracht van samen

Wij geloven in de kracht van samen. Want samen bereik je meer dan alleen. Dat zie je in de manier hoe wij met klanten én met elkaar omgaan. Bij ons hebben klanten en medewerkers een stem.

Luisteren naar klanten

Ons salesteam houdt contact met onze klanten, zodat tijdig op de wensen ingesprongen wordt. Dit gebeurt door een persoonlijk bezoek of een telefonisch contact.

Luisteren naar de medewerkers

Telesuper is een flexibele werkgever die rekening houdt met de wensen en mogelijkheden van haar medewerkers. In ons bedrijf heerst een goede werksfeer. Er is veel contact met mensen en we juichen initiatieven ontzettend toe.Tijdens overleggen met de afdelingen binnen het bedrijf wordt standaard ruimte ingericht om wensen van medewerkers te bespreken.

Alleen met elkaar kom je verder.

Een bijzondere werkgever

Telesuper vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in de maatschappij. Wij zijn er trots op dat wij een substantieel percentage medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt een leuke baan kunnen bieden. Onze interne jobcoach ondersteunt deze groep medewerkers met veel enthousiasme.